Organisatie van LUVA

Structuur

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 6 leden: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 3 algemene bestuursleden. Zij zijn verantwoordelijk voor de financiën, P.R., deelnemersadministratie, postbehandeling, contacten met andere instanties, problemen oplossen, advertenties verzorgen, informatie verschaffen, introductie avonden.

Commissie Bijzondere Activiteiten (CBA)

Het CBA bedenkt en organiseert grote activiteiten zoals feesten, de maandelijkse dance- en borrelbijeenkomsten, het LUVA-weekend en het kerstgala.

Leden

De leden organiseren het leeuwendeel van de activiteiten.

Programmacoördinatie

De programmacoördinatoren zijn contactpersonen voor deelnemers die zelf iets willen organiseren. Ze zien erop toe dat er voldoende variatie in het aanbod blijft. Ook waken ze erover dat er geen concurrerende activiteiten worden gepland op dezelfde dag.

Redactie

De redactie stelt iedere week een digitale Nieuwsbrief samen op basis van de activiteiten die de twee daaropvolgende weken georganiseerd worden door de leden en het CBA.

Felicitatie

De felicitatiemedewerker zorgt dat de deelnemers die jarig zijn een kaartje gestuurd krijgen. Ook bij langdurige ziekte, verblijf in het ziekenhuis, huwelijk e.d. wordt aan de deelnemers gedacht. Wie geen prijs stelt op een verjaardagskaart geeft dit door aan het bestuur.

PR-commissie

De PR-commissie zorgt voor publiciteit en werving van nieuwe leden.

Website

De website beheerders onderhouden de website waar alle activiteiten te vinden zijn en tevens aangemeld kunnen worden.

Juridisch vorm

LUVA is een stichting die is opgericht op 16 oktober 1992 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer 41133275

Geschiedenis

De uitgaansclub is opgericht in 1980 in Dordrecht onder de naam N.A.M.S, wat stond voor Niet Alleen Maar Samen. Door de toestroom van nieuwe deelnemers ook van buiten Dordrecht, werd in 1986 besloten de naam te wijzigen in G.RA.Z. wat stond voor Groep RAndstad Zuid. In 1992 werd de naam in het huidige L.U.V.A veranderd, wat staat voor Leukste Uitgaansgroep Van Allemaal.